تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی

زکام    

 

 

  

این احساس من است که دروغ میگوید از تو و یا احساس توست که جابه جا از لبانت تراوش میکند؟

چرا میشنومت ولی نیستی انگار؟ این چشمان من است که بسته مانده و یا تویی که دور از منی؟

من کجای توام؟

تو را جه میشود نازنینم؟ یخ بسته ای انگار و مرا لرز میدهی. قندیل شده ای و بر قلبم فرود می آیی.

تو یخ بسته ای ؟

یخ بسته ای که هر زمان  نیستی و حرف میزنی ، تمام وجودم میلرزد؟

 چقدر دلم برایت تنگ شده است بی تاب من. برای آشفتگی موهایت . برای پرهایی که بر موهایت باد را دیدار میکرد. برای چشمهای شیشه ایت.

من زکام گرفته ام و تو هر روز ، یخ به حلقم فرو میکنی.

آیا تو یخ بسته ای؟

نوشته شده در شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1390ساعت 10:28 توسط ایسا صادقی نظرات 4 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان