تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی

                                          آشفتگی
در این گیرو دار سخت جان کندن برای لقمه ای استراحت، ما هم جدا شدیم از خودمان. چند وقتی است که بدجوری خود را آشفته کرده ام در این دنیای بی هنر هنری. کلاسهای کارگردانی فیلم را که به پایان رساندم،دیدم همه آنها را از پیش میدانستم و با نمره نسبتن خوب 80 فارغ شدم از آن دوره. وحالا نرم افزار موسیقی ارکسترالی به کمک بهرنگ عزیز، ابتیاع نمودیم و دلمان خوش است که هنری دیگر در توبره تجربیاتمان انباشته میکنیم.و حالا تمام آواهایی را که در تمام دوران از سرگذشته را زمزمه میکردیم، دارند جان میگیرندوزنده میشوند.اینروزها سخت سرگرم تنظیم آهنگهایی هستم که دوستشان میداشتم ودیگر بهانه ای نیست برای خلق کردن.

نوشته شده در دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391ساعت 09:48 توسط ایسا صادقی نظرات 10 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان