تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی

                                                   منجیمرداد ماه هم به پایان رسید و هر چه فکر میکنم که در این نیمه سال،چه گلی به سر این تئاتر زده شده،مغزم به جایی قد نمی دهد.نمیدانم مغز من فسیل شده و چیزی به خاطر ندارد و یا جدی جدی تئاتر ،مرده در این شهر دلمرده؟اینروزها تئاتر،به جشنواره ها ختم میشود و دیگر خبری از اجراهای عمومی نیست.شاید مجالی هم نباشد برای فروش هنرمان برای عموم.

چقدر یخ بسته این فضای تئاتر...  چقدر کرخت است این فضا....و چه خلوت شده حیاط همیشه شلوغ این خانه... نمیدانم چرا هنوز کسی سردش نشده از این همه بوران...؟دلمان یک منجی میخواهد... کار بزرگی از این منجی انتظارمان نیست، همین که بتواند آتشی ساخت کند فروزان،بس است برای ما....

نوشته شده در جمعه 1 شهریور‌ماه سال 1392ساعت 23:05 توسط ایسا صادقی نظرات 5 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان