تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی


                                                    پیام مسیح به لکاته شهرکاش آنقدر عاشقت نبودم تا آب دهانم را بر صورتت می پاشیدم...

نوشته شده در چهارشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1392ساعت 22:53 توسط ایسا صادقی نظرات 1 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان